item1a1
item1a
item1

Boven: Proefbeplantingen en zandstromen in de nog jonge Wieringermeer (april 1931). Onder: Robbenoord vanuit de lucht (1936)

Robbenoord- en Dijkgatbos

Copyright REactivity 2011

uitsnijdingrobbenboordbos1932

Mede op basis van de resultaten van de proefbeplantingen werden de boomsoorten gekozen. Aanvankelijk viel de keuze op een volledig loofbos omdat dat volgens de houtvester Boodt beter bij het karakter van een polderlandschap past. Maar loofbomen worden in de winter kaal dus ‘daar dit loofhout in den winter kaal is , werd besloten enkele complexen naaldhout aan te leggen , hetgeen de esthetica en goede komt ‘.

En met die esthetica kwam het inderdaad goed. Op 2 augustus 1940 verscheen als laatste deel in de serie Op 't stalen ros door den Noordkop een verslag van de fietstocht naar Robbenoord in de Heldersche Courant. In een taal en met een enthousiasme die we nu niet meer kennen, wordt het bos beschreven. "Wie hoorde in Den Helder ooit van het bosch Robbenoord? Wie kan er iets van vertellen? Wie genoot er ooit van de tallooze genietingen die men in dat onvolprezen Robbenoord beleeft?" En hij gaat verder; ""Robbenoord", Nederlands eerste Zuiderzeebosch, een unicum! De boomen staan geworteld in een grond waar het zeezout nog niet geheel en al is uitgetrokken en de zeewind zwiept de jonge kruienen heen en weer, maar reeds zwerft er een echte boschgeur tusschen de miljoenen slanke stammen, waarvan de hoogste over de vijf meter reiken, hebben de vogels hun nest gebouwd tusschen de fijne takken, bescherming zoekend onder het overvloedig loof, en prentten snelle hazenpootjes duizenderlei teekens in het mulle zand van de lange boschpaden.....Een uitgestrekt bosch, geplant door menschenhanden, opschietend in een wonderen groei, indrukwekkend door zijn prille schoonheid......"

Prachtige woorden die nu nog ontroeren.

Ook de Friese schrijver K. Norel bezocht in 1940 de polder en was even enthousiast: " Maar in den uitersten noordoosthoek van den polder, vlak bij den Oever, op een plaats die, in tegenstelling tot het overgroote deel van den bodem, uit grof zand bestaat en dus voor den landbouw ongeschikt is, is een bosch in aanleg van circa 400 hectare oppervlakte. Zulk 'n ontspanningsoord is waarlijk uniek in de landbouwstreken van ons vaderland". (K. Norel In het nieuwe land, 1940)

Wat beide bezoekerss toen niet konden bevroeden was dat nog geen vijf jaar later een einde aan de prille schoonheid zou komen door de inundatie (onderwaterzetting) van de Wieringermeer. Het jonge Robbenoordbos zou compleet verdwijnen.

Heldersecourant2aug1940
Heldersecourant2aug1940b

Twee foto's uit de zomer van 1940 die bij het verslag van de fietstocht naar het bosch Robbenoord uit de Helderse Courant van 2 augustus 1940 verscheen. Unieke beelden omdat het Robbenoordbos door de inundatie van 1945 zou verdwijnen.

Robbenoord- en Dijkgatbos

Copyright REactivity 2011

Robbenoord- en Dijkgatbos

AlarmArrowRighticoncopy
AlarmArrowLefticongrcopy

Robbenoord- en Dijkgatbos

Copyright REactivity 2011-2012

Robbenoord- en Dijkgatbos

AlarmArrowRighticoncopy1
AlarmArrowLefticongrcopy1
uitsnedeluchtfoto1936