item1a

Robbenoord- en Dijkgatbos

Copyright REactivity 2011-2012

Robbenoord- en Dijkgatbos

AlarmArrowRighticoncopy
AlarmArrowLefticongrcopy
Dijkwielen

25 jaar na de inundatie werd op 17 april 1970 het monument ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis onthuld. Het is een kubusvormig blok beton met stenen met daarin een zwart plaat met tekst. De kubus is geplaats op basaltblokken recht tegenover de dijkgaten.

Monumentbreed
Monumentinundatie

Eind mei 1945 begonnen de voorbereiding voor het sluiten van de opgeblazen dijk en 5 aufustus was e ringdijk klaar. 9 austus 1945 werd het opnieuw leegmalen van de Wieringermeer gestart en op 11 december 1945 viel de polder droog, bijna 8 maanden na de inundatie.

Ringdijk dijkgaten september 1945
De omringdijk najaar 1945
Zomer 1945: herstel dijk na inundatie
Ringdijk op 8 jan1946
Ringdijk juni 2011

Omdat het binnestromende water diepe gaten had uitgeslepen was het gemakkelijker om een ringdijk aan te leggen dan om de oorspronkelijke dijk te herstellen.

Foto onder: de ringdijk juni 2011. In de verte is het Robbenoordbos met de kenmerkende televisiemast te zien. Rechts het IJsselmeer en links de begroeide dijkgaten en het Dijkgatbos.