item1a

Robbenoord- en Dijkgatbos

Copyright REactivity 2011-2012

Robbenoord- en Dijkgatbos

AlarmArrowRighticoncopy
AlarmArrowLefticongrcopy
Dijkgatsweide zomer 2011

Nieuwe gebieden

Tussen Robbenoordbos en Dijkgatbos ligt een klein stukje bos dat van het Robbenoordbos gescheiden is door de Sluitgatweg. In de volksmond werd dit het Aalscholverbos genoemd vanwege het feit dat Staatbosbeheer hier eind jaren zeventig/begin jaren tachtig probeerde een aalscholverkolonie te starten (er is een tijd geweest dat ze bepaald niet zo talrijk waren als nu). Hierdoor was dit deel van het bos ook afgesloten voor het publiek. Nadat deze –letterlijk- vruchtloze poging gestaakt is, werd ook dit stukje bos opengesteld voor wandelaars. Door de geringe grootte, de noodzaak de weg over te steken en de onmogelijkheid om via dit bos het Dijkgatbos te bereiken –het werd hiervan gescheiden door weilanden en landbouwgrond- werd dit nooit echt populair. In het eerste decennium van de 21e eeuw kwam hier verandering in door de uitbreiding met twee nieuwe natuurgebieden Ten westen van het Aalscholverbos was eind jaren negentig start met de aanleg van een nieuw stuk natuur; ’t Wierholt.

Links: Wierholt maart 2008. Kijkend naar het Oosten. Op de achtergrond het Aalscholverbos

Rechts: Wierholt kijkend naar het Zuiden met op de achtergrond de polder.

Links: Dijkgatsweide gezien vanuit Dijkgatbos met in de verte het Aalscholverbos..

Rechts: Dijkgatsweide met vogelobservatie toren

Onder: Koe en fiets op betonpad Dijkgatsweide. Deze foto's: zomer 2011.

Wierholt1
Wierholt2

Daarnaast werd oostelijk en zuidelijk van het Aalscholverbos de opgekochte weide- en landbouwgrond omgevormd tot een water en weidegebied. Met de aanleg van een betonnen fietspad werd vervolgens eindelijk een verbinding gerealiseerd tussen Dijkgatbos en Robbenoordbos. Een ontwikkeling die werd toegejuicht door fietsers, hardlopers en wandelaars die er dankbaar gebruik van maken.

Dijkgatsweide1
Dijkgatsweide2
Dijkgatsweidekoe